Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lp. Nazwa badania
1. Konsultacja psychiatryczna
2. Badanie psychologiczne pełne (JJ, Inwentarz BECKA, DKO, triada organiczna
3. Psychoterapia indywidualna
4. Interwencja kryzysowa
5. Psychoterapia podtrzymująca
6. Inne według potrzeb: oddziaływania psychologiczne i psychiatryczne
×