Laryngologia

Lp. Nazwa badania
1. Konsultacja laryngologiczna
2. Płukanie ucha
3. Punkcja zatoki szczękowej
4. Przedmuchanie trąbki słuchowej
5. Cewnikowanie trąbki słuchowej
6. Impedancja
7. Badanie audiometryczne
8. Próby kaloryczne
9. Naciecie ropnia okołomigdałkowego
10. Naciecie innych ropni
11. Opatrunek uszny i inne
12. Usuniecie ciała obcego z:
  • ucha
  • nosa
13. Inhalacja (bez kosztów maski)
×