Usługi Pielęgniarskie

Zabiegi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym

Lp. Nazwa badania
1. Iniekcje:
  • domięśniowe
  • podskórne
  • śródskórne
2. Iniekcje dożylne
3. Pomiar RR
4. EKG
5. Oznaczenie poziomu cukru we krwi glukometrem
6. Porada dietetyczki

Zabiegi pielęgniarskie w domu chorego

Lp. Nazwa badania
1.

Iniekcje:

  • domięśniowe
  • podskórne
  • śródskórne
2. Iniekcje dożylne
3. Kroplowy wlew
4. Stawianie baniek
5. Pobieranie materiału (mocz, kał, plwocina) do badań laboratoryjnych
6. Pobranie krwi do badania laboratoryjnego
7. Oznaczanie poziomu cukru we krwi glukometrem
8. Założenie cewnika
9. Zmiana cewnika
10. Płukanie pęcherza moczowego
11. Wlew doodbytniczy
12. Usprawnianie chorego
13. Założenie przedniej tamponady nosa
14. Płukanie uszu
15. Opatrunek uszny z lekiem
16. Opatrunek i toaleta rany
17. Opatrunek na rozległe rany, owrzodzenia
18. Zdjęcie szwów
19. Pielęgnacja stomii
20. Toaleta całego ciała w łóżku
21. Inhalacja
22. Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciu lub złamaniu
23. Wizyta patronażowa położnej
24. Wizyta pielęgniarki środowiskowej
×