Pozostałe usługi

Lp. Nazwa usługi
1. Konsultacja lekarza w poradni ogólnej - internistyczna
2. Konsultacja lekarza w poradni dziecięcej - pediatryczna
3. Konsultacja lekarza w poradni specjalistycznej
4. Wydanie zaświadczenia na prośbę pacjenta:
5. Odpis historii choroby lub wyciąg – 1 strona
6.

Ksero historii choroby

a) opłata stała
b) ksero 1 strony A4

×