Czasowe zawieszenie działania Poradni Geriatrycznej

Informujemy o czasowym zawieszeniu działania Poradni Geriatrycznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 9, ul. Wawel 15, Sosnowiec